Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 133: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 133: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ».
Ημ/νια: 12/08/2022 11:10:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΟΩ1Ζ-ΜΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 132: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 132: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».
Ημ/νια: 12/08/2022 10:48:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩΙΩ1Ζ-ΟΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικού απολύμανσης πόσιμου νερού».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικού απολύμανσης πόσιμου νερού».
Ημ/νια: 11/08/2022 14:54:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΔΘΩ1Ζ-1Φ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός οικοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1.26 Ν.3852/2010».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός οικοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1.26 Ν.3852/2010».
Ημ/νια: 11/08/2022 14:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΔΡΩ1Ζ-7Λ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 10:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔ1Ω1Ζ-5ΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 10:31:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ1ΜΩ1Ζ-ΔΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 10:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΦΩ1Ζ-ΤΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 10:17:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω85ΩΩ1Ζ-ΗΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 10:12:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ρ4Ω1Ζ-ΟΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 10:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΧΣΩ1Ζ-ΑΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 11/08/2022 09:17:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΜΩ1Ζ-6ΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυλοτροφής».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυλοτροφής».
Ημ/νια: 10/08/2022 14:47:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑΗΩ1Ζ-Ω9Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για <<Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων της εταιρείας <<TRUSTED SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ>>

Θέμα: Λήψη απόφασης για <<Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων της εταιρείας <>
Ημ/νια: 10/08/2022 14:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΓΝΩ1Ζ-ΟΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/08/2022 13:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ8ΩΩ1Ζ-ΔΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/08/2022 13:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΟ7Ω1Ζ-5ΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/08/2022 13:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΛ4Ω1Ζ-2ΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/08/2022 13:36:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΝΩ1Ζ-2Λ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/08/2022 13:31:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΡΩΩ1Ζ-596
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
Ημ/νια: 10/08/2022 11:27:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘ4Ω1Ζ-Ρ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Πελασγίας
Ημ/νια: 10/08/2022 10:50:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨΦΩ1Ζ-3ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness