Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023

Θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΨΧΩ1Ζ-ΒΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023

Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:21:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Α6Ω1Ζ-3ΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023

Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:18:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80ΡΩ1Ζ-ΡΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023

Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ω7Ω1Ζ-ΞΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΩΑΩ1Ζ-Χ2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας»
Ημ/νια: 29/11/2022 15:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΟΑΩ1Ζ-Μ2Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023
Ημ/νια: 29/11/2022 14:42:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΞΩ1Ζ-Ρ2Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και Μετρατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.

Θέμα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και Μετρατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 29/11/2022 14:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟ0ΤΩ1Ζ-5ΛΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 311/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και Μετατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 311/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και Μετατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας»
Ημ/νια: 29/11/2022 14:12:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Ζ0Ω1Ζ-ΗΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση περίληψης κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Στυλίδας)

Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση περίληψης κανονιστικών αποφάσεων Δήμου Στυλίδας)
Ημ/νια: 29/11/2022 13:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΩ1Ω1Ζ-Δ75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός χαλιών Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Καθαρισμός χαλιών Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 29/11/2022 13:43:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΦΩ1Ζ-ΛΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ξυλείας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας
Ημ/νια: 29/11/2022 13:39:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΨ3Ω1Ζ-ΩΗ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022)

Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022)
Ημ/νια: 29/11/2022 13:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΜ2Ω1Ζ-ΚΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στην Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.Π) του νέου Προγράμματος LEADER 2023-2027 για την Π.Ε. Ευρυτανίας της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α

Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στην Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.Π) του νέου Προγράμματος LEADER 2023-2027 για την Π.Ε. Ευρυτανίας της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α
Ημ/νια: 29/11/2022 13:36:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΔΩ1Ζ-ΜΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας

Θέμα: Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας
Ημ/νια: 29/11/2022 13:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΚΟΩ1Ζ-ΗΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 212: Ανασύσταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 212: Ανασύσταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 28/11/2022 14:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ77Ω1Ζ-Ψ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 01/09/2022 έως 31/10/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238022256

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 01/09/2022 έως 31/10/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238022256
Ημ/νια: 28/11/2022 14:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ84Ω1Ζ-ΔΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 211: «Έγκριση Απολογισμού και σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 211: «Έγκριση Απολογισμού και σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021».
Ημ/νια: 28/11/2022 13:56:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΥΩ1Ζ-ΝΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2023

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2023
Ημ/νια: 28/11/2022 13:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΕΩΩ1Ζ-9ΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2023

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2023
Ημ/νια: 28/11/2022 13:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΗΩ1Ζ-Τ6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες