Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (183 - 31/1/2023) Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (183 - 31/1/2023) Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ημ/νια: 19/12/2023 14:27:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΒΤΩ1Ζ-9Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπέρ Αστικής Μη Κερδοσκοπικήε Εταιρείας της Αυτ/σης "Παρέμβαση"για το πρόγραμμα "Βοηθεια στο σπίτι".Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος από 01/2023 έως 06/2023.)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπέρ Αστικής Μη Κερδοσκοπικήε Εταιρείας της Αυτ/σης "Παρέμβαση"για το πρόγραμμα "Βοηθεια στο σπίτι".Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος από 01/2023 έως 06/2023.)
Ημ/νια: 19/12/2023 14:25:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΣΩ1Ζ-ΔΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (98 - 26/1/2023) Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (98 - 26/1/2023) Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας
Ημ/νια: 19/12/2023 14:22:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΛΞΩ1Ζ-5Γ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενέργειες Ανεξάρτητου Συμβούλου για το έργο: "Ψηφιακός Μετασχημαστισμός Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Ενέργειες Ανεξάρτητου Συμβούλου για το έργο: "Ψηφιακός Μετασχημαστισμός Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 19/12/2023 13:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝΗΩ1Ζ-ΥΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1288

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1288
Ημ/νια: 19/12/2023 13:02:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΕΧΩ1Ζ-7ΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1288

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1288
Ημ/νια: 19/12/2023 13:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΟΗΩ1Ζ-ΨΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1288

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1288
Ημ/νια: 19/12/2023 12:59:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 955ΓΩ1Ζ-2Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 207: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 207: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
Ημ/νια: 18/12/2023 15:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6452Ω1Ζ-Κ1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς)

Θέμα: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς)
Ημ/νια: 18/12/2023 14:38:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΥΩ1Ζ-1ΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗI 5933 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗI 5933 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 18/12/2023 14:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΨ0Ω1Ζ-ΨΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗI 5954 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗI 5954 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 18/12/2023 14:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι3ΠΩ1Ζ-Χ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗI 1315 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗI 1315 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 18/12/2023 14:31:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΕΜΩ1Ζ-043
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 206:Απαλλαγή Διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Στυλίδας έτους 2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 206:Απαλλαγή Διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Στυλίδας έτους 2023
Ημ/νια: 18/12/2023 14:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ75ΣΩ1Ζ-ΓΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940)
Ημ/νια: 18/12/2023 14:08:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΧΨΩ1Ζ-ΨΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 204: Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 204: Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023
Ημ/νια: 18/12/2023 14:02:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΨΩ1Ζ-ΨΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 203: Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 203: Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.
Ημ/νια: 18/12/2023 13:36:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 907ΚΩ1Ζ-ΛΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 202: Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, της 3ης δόσης, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 202: Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, της 3ης δόσης, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
Ημ/νια: 18/12/2023 13:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74ΤΩ1Ζ-ΚΧΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 15/12/2023 12:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 937ΩΩ1Ζ-2ΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων αντισφαίρισης περιόδου 2023-2024

Θέμα: Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων αντισφαίρισης περιόδου 2023-2024
Ημ/νια: 15/12/2023 12:21:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΧΣΩ1Ζ-86Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ»

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ»
Ημ/νια: 15/12/2023 10:12:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΗΩ1Ζ-584
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness