Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών» για την κίνηση αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών» για την κίνηση αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 20/10/2022 09:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓ4Ω1Ζ-Ξ0Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 281/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 281/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Ημ/νια: 20/10/2022 09:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Β0Ω1Ζ-Τ1Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων για πλατείες και πάρκα

Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων για πλατείες και πάρκα
Ημ/νια: 20/10/2022 09:15:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΦΘΩ1Ζ-Ω96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Internet Backup από 04/09/2022 έως 03-10-2022.

Θέμα: Internet Backup από 04/09/2022 έως 03-10-2022.
Ημ/νια: 19/10/2022 14:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 698ΤΩ1Ζ-ΘΚ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο). Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι

Θέμα: Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο). Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι
Ημ/νια: 19/10/2022 14:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΜΩ1Ζ-ΥΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο) - Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Θέμα: Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο) - Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ημ/νια: 19/10/2022 14:09:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ3ΤΩ1Ζ-4ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 19/10/2022 13:42:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚ4Ω1Ζ-ΡΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 19/10/2022 13:24:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΚΥΩ1Ζ-24Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 19/10/2022 13:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΤΚΩ1Ζ-ΙΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (Δόση 11η)

Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (Δόση 11η)
Ημ/νια: 19/10/2022 12:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε1ΛΩ1Ζ-ΣΧ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 19/10/2022 12:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΘΩ1Ζ-0Η0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 11η)

Θέμα: Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 11η)
Ημ/νια: 19/10/2022 12:51:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΤ8Ω1Ζ-ΑΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 19/10/2022 12:26:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΦΩ1Ζ-5ΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 18/10/2022 11:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΒΦΩ1Ζ-ΖΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε.Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε.Στυλίδας
Ημ/νια: 18/10/2022 10:50:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 975ΦΩ1Ζ-ΑΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας
Ημ/νια: 18/10/2022 10:08:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩ1Ζ-ΒΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσιεύσεις άρθρων για δράσεις του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Δημοσιεύσεις άρθρων για δράσεις του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/10/2022 09:20:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΧΖΩ1Ζ-Β32
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/10/2022 15:08:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΗΓΩ1Ζ-ΑΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη για τον αριθμό σύνδεσης 2238022487 για το διάστημα από 20/07/2022 έως 19/09/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη για τον αριθμό σύνδεσης 2238022487 για το διάστημα από 20/07/2022 έως 19/09/2022
Ημ/νια: 17/10/2022 13:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟ5Ω1Ζ-ΘΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέχεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέχεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 17/10/2022 12:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΧΧΩ1Ζ-4ΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες