Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση οφειλής στον ΕΦΚΑ (Δόση 12η)

Θέμα: Ρύθμιση οφειλής στον ΕΦΚΑ (Δόση 12η)
Ημ/νια: 25/10/2022 11:40:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦΝΩ1Ζ-ΗΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βεβαίωση Π.Ο.Υ. πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων 2023"

Θέμα: Βεβαίωση Π.Ο.Υ. πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων 2023"
Ημ/νια: 25/10/2022 10:58:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΗΡΩ1Ζ-ΘΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 285/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 2023»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 285/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 2023»
Ημ/νια: 25/10/2022 09:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΖΤΩ1Ζ-Φ30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ε.Ε. Νο 4: Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε. Νο 4: Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 24/10/2022 11:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΙΦΩ1Ζ-ΟΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών

Θέμα: Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών
Ημ/νια: 24/10/2022 11:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΓ5Ω1Ζ-60Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 2μηνης διάρκειας, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας

Θέμα: Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 2μηνης διάρκειας, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας
Ημ/νια: 24/10/2022 10:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ24Ω1Ζ-ΨΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας περιόδου 22/9/2022-21/10/2022

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας περιόδου 22/9/2022-21/10/2022
Ημ/νια: 24/10/2022 10:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ80ΣΩ1Ζ-ΤΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 176: « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 176: « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Ημ/νια: 24/10/2022 09:58:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΦΥΩ1Ζ-1Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 175: Χορήγηση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 175: Χορήγηση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
Ημ/νια: 24/10/2022 09:29:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω817Ω1Ζ-0ΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 174: «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 2μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 174: «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 2μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας»
Ημ/νια: 24/10/2022 09:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η9ΜΩ1Ζ-ΝΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 173: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 173: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Ημ/νια: 24/10/2022 08:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ8ΝΩ1Ζ-ΝΚΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 168: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 168: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»
Ημ/νια: 21/10/2022 15:37:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠΑΩ1Ζ-ΦΣ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 172: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 8880/14-9-2022 σύμβασης με τίτλο «Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 172: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 8880/14-9-2022 σύμβασης με τίτλο «Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».
Ημ/νια: 21/10/2022 15:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΜΣΩ1Ζ-ΛΒ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενέργειες Ανεξάρτητου Συμβούλου για το έργο: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Στυλίδας”».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενέργειες Ανεξάρτητου Συμβούλου για το έργο: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Στυλίδας”».
Ημ/νια: 21/10/2022 14:16:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΒ0Ω1Ζ-ΒΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 170: Υποβολή πρότασης δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από το Δήμο Στυλίδας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 170: Υποβολή πρότασης δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από το Δήμο Στυλίδας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ημ/νια: 21/10/2022 14:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π99Ω1Ζ-Ι3Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 167: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 167: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»
Ημ/νια: 21/10/2022 12:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ37Ω1Ζ-Ζ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (χρησιδάνειο) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (Αρ. 14) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ" ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (χρησιδάνειο) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (Αρ. 14) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ" ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"
Ημ/νια: 21/10/2022 08:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΞΓΩ1Ζ-ΣΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 20/10/2022 12:45:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΧ5Ω1Ζ-Ω16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 20/10/2022 09:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΓΩ1Ζ-ΖΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ημ/νια: 20/10/2022 09:47:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛΘΩ1Ζ-5ΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες