Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 178: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 178: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.
Ημ/νια: 31/10/2022 11:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΠΨΩ1Ζ-ΤΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 177: Κατακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 177: Κατακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 31/10/2022 11:10:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ5ΟΩ1Ζ-6ΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στην τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/10/2022 έως 26/11/2022

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στην τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/10/2022 έως 26/11/2022
Ημ/νια: 27/10/2022 11:31:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ44Ω1Ζ-ΧΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 26/10/2022 12:43:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ω0Ω1Ζ-ΦΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022

Θέμα: Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022
Ημ/νια: 26/10/2022 12:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΣΦΩ1Ζ-44Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο & Δημοτικοί πόροι

Θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο & Δημοτικοί πόροι
Ημ/νια: 26/10/2022 12:33:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΩΒΩ1Ζ-Θ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022

Θέμα: Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022
Ημ/νια: 26/10/2022 12:29:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΧΑΩ1Ζ-ΠΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022

Θέμα: Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022
Ημ/νια: 26/10/2022 12:23:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ5ΟΩ1Ζ-ΛΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 288/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 288/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 26/10/2022 12:17:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΓΠΩ1Ζ-ΥΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022

Θέμα: Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών Οδών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2022
Ημ/νια: 26/10/2022 12:16:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΝΖΩ1Ζ-573
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 286/2022: «Μεταφορά ημερομηνίας λειτουργίας λαϊκής αγοράς Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας, λόγω της επίσημης Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 286/2022: «Μεταφορά ημερομηνίας λειτουργίας λαϊκής αγοράς Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας, λόγω της επίσημης Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940».
Ημ/νια: 26/10/2022 12:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΒΠΩ1Ζ-ΧΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή προστίμου σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.: 2131.24-56/72122/22 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Πληρωμή προστίμου σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.: 2131.24-56/72122/22 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ημ/νια: 26/10/2022 11:39:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΘΩ1Ζ-ΘΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την κίνηση ΜΙΣΘAY 268

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την κίνηση ΜΙΣΘAY 268
Ημ/νια: 26/10/2022 10:44:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ1ΠΩ1Ζ-389
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για την Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων)

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για την Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων)
Ημ/νια: 25/10/2022 14:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΡΙΩ1Ζ-ΖΥ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 25/10/2022 14:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9ΦΩ1Ζ-Ψ08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940)
Ημ/νια: 25/10/2022 13:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΛΡΩ1Ζ-ΑΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επίσκευή των υπ' αριθ.ΚΗΗ 2792, ΚΗΗ 2729 & ΚΗΗ 2735 αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επίσκευή των υπ' αριθ.ΚΗΗ 2792, ΚΗΗ 2729 & ΚΗΗ 2735 αυτοκινήτων
Ημ/νια: 25/10/2022 13:45:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΜ4Ω1Ζ-Τ2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 169: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 169: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»
Ημ/νια: 25/10/2022 13:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ8ΘΩ1Ζ-ΘΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940)
Ημ/νια: 25/10/2022 13:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ6ΒΩ1Ζ-29Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 171: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 171: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 25/10/2022 13:18:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΞΩ1Ζ-ΙΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες