Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Πελασγίας
Ημ/νια: 10/08/2022 10:50:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨΦΩ1Ζ-3ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας-Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Θέμα: Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας-Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ημ/νια: 09/08/2022 16:16:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΔ5Ω1Ζ-ΘΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα κίνησης Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 15:07:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω378Ω1Ζ-ΕΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 15:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΙΧΩ1Ζ-27Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 14:58:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΕ0Ω1Ζ-ΕΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 14:54:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟΤΩ1Ζ-5Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 14:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤΠΩ1Ζ-Ο6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 14:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΓΥΩ1Ζ-Φ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 14:43:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΣΜΩ1Ζ-ΛΧ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμισθία Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Αντιμισθία Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/08/2022 14:38:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΙΔΩ1Ζ-4Ι5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 14:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΗ7Ω1Ζ-ΗΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 08/08/2022 14:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ5ΓΩ1Ζ-7ΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Πρακτικής άσκησης ΙΕΚ Ιουλίου 2022 σύμφωνα με την αριθμ 51/20-09-2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Θέμα: Αποζημίωση Πρακτικής άσκησης ΙΕΚ Ιουλίου 2022 σύμφωνα με την αριθμ 51/20-09-2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ
Ημ/νια: 08/08/2022 14:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Σ6Ω1Ζ-ΙΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.125: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.125: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 08/08/2022 14:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΘΘΩ1Ζ-Δ4Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακού σταθμού και προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης, προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού εκτύπωσης Κέντρου Κοινότητας

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακού σταθμού και προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης, προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού εκτύπωσης Κέντρου Κοινότητας
Ημ/νια: 08/08/2022 14:02:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΑΣΩ1Ζ-ΞΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 08/08/2022 13:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΟΠΩ1Ζ-8ΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 08/08/2022 12:57:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΕ3Ω1Ζ-ΩΟ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του κου. Κόμνου Δημήτριου.

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του κου. Κόμνου Δημήτριου.
Ημ/νια: 08/08/2022 12:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΤΘΩ1Ζ-9Δ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή των υπ' αριθ. ΚΗΙ 5950 και ΚΑΙ 5954 αυτοκινήτων του δήμου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή των υπ' αριθ. ΚΗΙ 5950 και ΚΑΙ 5954 αυτοκινήτων του δήμου
Ημ/νια: 08/08/2022 12:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕΜΩ1Ζ-Τ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων της κας. Κασιαρά Ιωάννας.

Θέμα: Χορήγηση άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων της κας. Κασιαρά Ιωάννας.
Ημ/νια: 08/08/2022 12:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ξ8Ω1Ζ-ΞΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness