Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 19η)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 19η)
Ημ/νια: 07/06/2023 14:43:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗ2Ω1Ζ-8ΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (δόση 19η)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (δόση 19η)
Ημ/νια: 07/06/2023 14:30:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΑΩ1Ζ-ΓΨ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική σύμβαση με ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για επίβλεψη των έργων "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Εχιναίων" και "Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Προγραμματική σύμβαση με ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για επίβλεψη των έργων "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Εχιναίων" και "Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας"
Ημ/νια: 07/06/2023 14:05:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ77Ω1Ζ-ΣΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 07/06/2023 12:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΡΑΩ1Ζ-9ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης επισκευής των ελαστικών των οχημάτων, ΒΙΒ 2084 , ΚΗΙ 5933, ΜΙΡ 1528, ΚΗΗ 2734, ΚΗΙ 1315, ΚΗΗ 2780 του Δήμου Στυλίδας.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης επισκευής των ελαστικών των οχημάτων, ΒΙΒ 2084 , ΚΗΙ 5933, ΜΙΡ 1528, ΚΗΗ 2734, ΚΗΙ 1315, ΚΗΗ 2780 του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 07/06/2023 12:46:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΠΚΩ1Ζ-5ΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης επισκευής των ελαστικών των οχημάτων, ΜΕ 139780, ΜΕ 91724, ΜΕ 59891, ΜΕ 44759, ΜΕ 81916, ΜΕ 81916 του Δήμου Στυλίδας.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης επισκευής των ελαστικών των οχημάτων, ΜΕ 139780, ΜΕ 91724, ΜΕ 59891, ΜΕ 44759, ΜΕ 81916, ΜΕ 81916 του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 07/06/2023 12:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΡΩ1Ζ-ΗΙΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπέρ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτ/σης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ") - Μισθολογική δαπάνη Μαϊου 2023

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπέρ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτ/σης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ") - Μισθολογική δαπάνη Μαϊου 2023
Ημ/νια: 07/06/2023 12:23:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0ΛΩ1Ζ-39Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019(δόση 47η)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019(δόση 47η)
Ημ/νια: 07/06/2023 12:08:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΒΣΩ1Ζ-0ΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπέρ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτ/σης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ") - Μισθολογική δαπάνη Μαϊου 2023

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπέρ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτ/σης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ") - Μισθολογική δαπάνη Μαϊου 2023
Ημ/νια: 07/06/2023 12:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥ8Ω1Ζ-091
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015(Δόση 97η)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015(Δόση 97η)
Ημ/νια: 07/06/2023 11:58:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΛ8Ω1Ζ-0ΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή Βεβαιώμενων Οφειλών εκτός ρύθμισης

Θέμα: Πληρωμή Βεβαιώμενων Οφειλών εκτός ρύθμισης
Ημ/νια: 06/06/2023 14:46:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΝΩ1Ζ-ΖΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για το διάστημα από 15/04/2023 έως 14/05/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για το διάστημα από 15/04/2023 έως 14/05/2023
Ημ/νια: 06/06/2023 14:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΗ6Ω1Ζ-8Σ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 20/03/2023 έως 19/05/2023 και συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 01/03/2023 έως 30/04/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 20/03/2023 έως 19/05/2023 και συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 01/03/2023 έως 30/04/2023
Ημ/νια: 06/06/2023 14:22:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΝ0Ω1Ζ-6ΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά Τέλη

Θέμα: Ταχυδρομικά Τέλη
Ημ/νια: 06/06/2023 13:28:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΨΓΩ1Ζ-58Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 157/2023 για τη δαπάνη με τίτλο "Ταχυδρομικά Τέλη"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 157/2023 για τη δαπάνη με τίτλο "Ταχυδρομικά Τέλη"
Ημ/νια: 06/06/2023 13:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΩΣΩ1Ζ-ΚΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λογισμικού ύδρευσης

Θέμα: Προμήθεια λογισμικού ύδρευσης
Ημ/νια: 06/06/2023 12:32:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ5ΞΩ1Ζ-ΜΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λογισμικού ύδρευσης

Θέμα: Προμήθεια λογισμικού ύδρευσης
Ημ/νια: 06/06/2023 12:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Φ9Ω1Ζ-ΒΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 06/06/2023 12:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ3ΧΩ1Ζ-ΗΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του κου. Κόμνου Δημήτριου.

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του κου. Κόμνου Δημήτριου.
Ημ/νια: 06/06/2023 12:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 652ΩΩ1Ζ-ΛΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

Θέμα: Έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.
Ημ/νια: 06/06/2023 12:11:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ9ΦΩ1Ζ-Μ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες