Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 03/02/2023 14:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΗ1Ω1Ζ-0ΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 2:Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 12.963,58 € – Δ΄ επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου...

Θέμα: Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 2:Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 12.963,58 € – Δ΄ επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Ημ/νια: 03/02/2023 13:31:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΚΨΩ1Ζ-ΕΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 1:΄Εγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας έτους 2022

Θέμα: Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 1:΄Εγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας έτους 2022
Ημ/νια: 03/02/2023 13:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ319Ω1Ζ-ΥΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 03/02/2023 11:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ε2Ω1Ζ-Δ3Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 03/02/2023 09:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΧΠΩ1Ζ-ΥΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 03/02/2023 09:10:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΧΜΩ1Ζ-Ο4Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 03/02/2023 09:10:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΚΖΩ1Ζ-1ΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου
Ημ/νια: 03/02/2023 09:09:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9454Ω1Ζ-Δ0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 03/02/2023 09:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΒΔΩ1Ζ-7ΛΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 03/02/2023 09:00:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΟΥΩ1Ζ-ΦΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ»
Ημ/νια: 02/02/2023 14:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΛΩΩ1Ζ-Α07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2023

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2023
Ημ/νια: 02/02/2023 14:16:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ14Ω1Ζ-ΠΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 02/02/2023 13:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΝ2Ω1Ζ-Π30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια μπουρνουζιών για τα Θεοφάνεια 2023)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Προμήθεια μπουρνουζιών για τα Θεοφάνεια 2023)
Ημ/νια: 01/02/2023 17:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 912ΕΩ1Ζ-Ι2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παρεμβάσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου). Χρηματοδότηση: Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2014-2020"

Θέμα: Παρεμβάσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου). Χρηματοδότηση: Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2014-2020"
Ημ/νια: 01/02/2023 14:34:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΧΒΩ1Ζ-0ΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο & Δημοτικοί πόροι

Θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο & Δημοτικοί πόροι
Ημ/νια: 01/02/2023 14:30:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΓ4Ω1Ζ-Μ19
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 01/02/2023 14:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν3ΡΩ1Ζ-Ζ36
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και Μετρατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.

Θέμα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και Μετρατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 01/02/2023 14:22:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΕΟΩ1Ζ-5ΦΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"».
Ημ/νια: 01/02/2023 14:20:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΦΥΩ1Ζ-Η6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Θέμα: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 01/02/2023 14:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΟ6Ω1Ζ-ΕΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες