Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ ΔΕ Εχιναίων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 19/05/2022 13:58:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ0ΣΩ1Ζ-7ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απολυμαντικού – καθαριστικού υγρού»

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απολυμαντικού – καθαριστικού υγρού»
Ημ/νια: 19/05/2022 09:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΣΤΩ1Ζ-Γ02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 19/05/2022 09:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ013Ω1Ζ-9ΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 19/05/2022 09:35:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ9ΖΩ1Ζ-Ω75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Στυλίδας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 19/05/2022 08:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΒΩ1Ζ-Χ1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 18:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε96ΝΩ1Ζ-ΟΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 18:48:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ31ΖΩ1Ζ-Ο9Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 18/05/2022 18:31:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 699ΔΩ1Ζ-ΟΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 18/05/2022 18:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 963ΡΩ1Ζ-ΝΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 43 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 18/05/2022 18:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΒΦΩ1Ζ-8ΛΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 18/05/2022 15:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ9ΡΩ1Ζ-0ΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 14:35:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΘ4Ω1Ζ-ΤΙ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 14:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΖΩ1Ζ-ΝΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3301

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3301
Ημ/νια: 18/05/2022 13:36:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ97ΘΩ1Ζ-6Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού
Ημ/νια: 18/05/2022 13:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β4ΟΩ1Ζ-Γ3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3301 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3301 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 13:28:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΛΩ1Ζ-8ΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 13:22:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓΤΩ1Ζ-ΙΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 13:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν2ΕΩ1Ζ-ΝΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 13:05:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΤ4Ω1Ζ-ΟΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μελέτη στατιστικής επάρκειας μετατροπής ισογείου κτιρίου για τη δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στις Ράχες Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Μελέτη στατιστικής επάρκειας μετατροπής ισογείου κτιρίου για τη δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στις Ράχες Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/05/2022 11:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΕΩ1Ζ-Ω6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness