Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 328/2021 για «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών»

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 328/2021 για «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών»
Ημ/νια: 26/11/2021 14:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ31Ω1Ζ-ΧΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας
Ημ/νια: 26/11/2021 13:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΥ5Ω1Ζ-5ΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Δ΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των σχολείων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Απόδοση Δ΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των σχολείων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/11/2021 12:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΑ3Ω1Ζ-5ΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ. Λογγιτσίου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ. Λογγιτσίου
Ημ/νια: 26/11/2021 10:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ54ΕΩ1Ζ-ΚΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
Ημ/νια: 26/11/2021 10:09:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ12ΤΩ1Ζ-ΛΔ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση νεκροταφείου Πελασγίας»

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση νεκροταφείου Πελασγίας»
Ημ/νια: 26/11/2021 10:06:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ3ΦΩ1Ζ-ΞΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Αιθουσών

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Αιθουσών
Ημ/νια: 26/11/2021 09:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΛΔΩ1Ζ-Ε3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε αντικατάσταση μέλους (Προέδρου) με τον αναπληρωτή του, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης νέων αδέσποτων ζώων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε αντικατάσταση μέλους (Προέδρου) με τον αναπληρωτή του, στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης νέων αδέσποτων ζώων
Ημ/νια: 26/11/2021 09:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΤΩ1Ζ-ΓΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων
Ημ/νια: 26/11/2021 09:47:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ82Ω1Ζ-Ψ7Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2022-2023

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2022-2023
Ημ/νια: 26/11/2021 09:43:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΒΠΩ1Ζ-8ΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβομύλου (συνεχιζόμενο). Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβομύλου (συνεχιζόμενο). Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Ημ/νια: 24/11/2021 14:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΩ1Ζ-ΨΥΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή νομικού για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας σε υπόθεση έφεσης του Δ.Φυτιλή και Ιωάννη Μπαξεβάνη κατά του Δ.Στυλίδας και της υπάριθμ 6/2020 απόφασής της.(Αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :229/2021)

Θέμα: Αμοιβή νομικού για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας σε υπόθεση έφεσης του Δ.Φυτιλή και Ιωάννη Μπαξεβάνη κατά του Δ.Στυλίδας και της υπάριθμ 6/2020 απόφασής της.(Αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :229/2021)
Ημ/νια: 24/11/2021 13:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 614ΧΩ1Ζ-ΘΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή δικηγόρου για έφεση παράσταση -προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας κατά Πανταζή Τσιλαφάκη -Δρόμος Γλύφας(Αριθμός Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 196/2021)

Θέμα: Αμοιβή δικηγόρου για έφεση παράσταση -προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας κατά Πανταζή Τσιλαφάκη -Δρόμος Γλύφας(Αριθμός Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 196/2021)
Ημ/νια: 24/11/2021 12:47:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Φ2Ω1Ζ-ΦΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και παράστασης κατά απολογία Αντιδημάρχου κ.Γιαλικάρη για παράβαση καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ(Αριθμός Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :211/2021)

Θέμα: Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και παράστασης κατά απολογία Αντιδημάρχου κ.Γιαλικάρη για παράβαση καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ(Αριθμός Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :211/2021)
Ημ/νια: 24/11/2021 12:38:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΥ6Ω1Ζ-1ΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ "ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ" ΑΠΟ 01/12/2021 ΕΩΣ 10/01/2022

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ "ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ" ΑΠΟ 01/12/2021 ΕΩΣ 10/01/2022
Ημ/νια: 24/11/2021 10:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΧ6Ω1Ζ-Κ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εκπροσώπων για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά (Child Guarantee).

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εκπροσώπων για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά (Child Guarantee).
Ημ/νια: 24/11/2021 10:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ1ΗΩ1Ζ-ΙΑ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (78 - 19/1/2021) Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (78 - 19/1/2021) Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
Ημ/νια: 24/11/2021 10:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΩΩ1Ζ-ΖΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Συντήρηση περίφραξης παιδικών χαρών Δήμου Στυλίδας)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Συντήρηση περίφραξης παιδικών χαρών Δήμου Στυλίδας)
Ημ/νια: 24/11/2021 10:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΦΩ1Ζ-ΜΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Συντήρηση περίφραξης παιδικών χαρών Δήμου Στυλίδας)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Συντήρηση περίφραξης παιδικών χαρών Δήμου Στυλίδας)
Ημ/νια: 24/11/2021 10:10:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ54ΛΩ1Ζ-ΦΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οφειλή ληξιπρόθεσμης οφειλής στο ΚΕΑΟ υπόχρεου ΑΦΜ=090150270 (πρώην Καποδιστριακός Δήμος Στυλίδας) της πράξης ΠΕΕ/Μ434

Θέμα: Οφειλή ληξιπρόθεσμης οφειλής στο ΚΕΑΟ υπόχρεου ΑΦΜ=090150270 (πρώην Καποδιστριακός Δήμος Στυλίδας) της πράξης ΠΕΕ/Μ434
Ημ/νια: 24/11/2021 08:58:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ι3Ω1Ζ-ΧΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες