Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 6ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο). Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΙΑΝΟΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 5 λεπτά 4 δευτερόλεπτα
Θέμα: Εξόφληση 6ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο). Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΙΑΝΟΣ
Ημ/νια: 29/09/2023 15:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2ΦΩ1Ζ-ΧΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο: "Επισκευή γέφυρας Σπαρτιάς. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 055)"

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού για το έργο με τίτλο: "Επισκευή γέφυρας Σπαρτιάς. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 055)"
Ημ/νια: 29/09/2023 14:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ3ΥΩ1Ζ-ΡΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 3ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Θέμα: Εξόφληση 3ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 29/09/2023 13:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΡ9Ω1Ζ-568
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 29/09/2023 12:54:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩ9Ω1Ζ-ΑΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019(Δόση 51η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019(Δόση 51η)
Ημ/νια: 29/09/2023 12:46:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν9ΚΩ1Ζ-Β4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22-09-2023 έως 21-10-2023

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22-09-2023 έως 21-10-2023
Ημ/νια: 29/09/2023 12:13:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Υ0Ω1Ζ-4Κ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/09/2023 έως 26/10/2023

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/09/2023 έως 26/10/2023
Ημ/νια: 29/09/2023 11:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΜΓΩ1Ζ-31Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Θέμα: Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 29/09/2023 11:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΧΥΩ1Ζ-ΘΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 947

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 947
Ημ/νια: 29/09/2023 09:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ξ2Ω1Ζ-Θ7Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 947

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 947
Ημ/νια: 29/09/2023 09:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΑΣΩ1Ζ-Μ95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. (Όχημα ΚΗΙ 5954)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. (Όχημα ΚΗΙ 5954)
Ημ/νια: 28/09/2023 14:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩ1Ω1Ζ-Ψ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας από 15/05/2023 έως 13/09/2023

Θέμα: Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας από 15/05/2023 έως 13/09/2023
Ημ/νια: 28/09/2023 14:35:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ6ΟΩ1Ζ-8ΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5954)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5954)
Ημ/νια: 28/09/2023 14:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β7ΤΩ1Ζ-ΧΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 28/09/2023 12:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΗΔΩ1Ζ-8Α9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 299/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 299/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας»
Ημ/νια: 28/09/2023 12:25:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ28ΚΩ1Ζ-0ΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Θέμα: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 28/09/2023 12:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ζ5Ω1Ζ-2ΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας για το μήνα Μάιο 2023

Θέμα: Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας για το μήνα Μάιο 2023
Ημ/νια: 28/09/2023 12:08:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Τ1Ω1Ζ-ΚΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2023

Θέμα: Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2023
Ημ/νια: 28/09/2023 11:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ0ΝΩ1Ζ-9Ξ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 28/09/2023 11:12:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Λ9Ω1Ζ-ΙΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισής πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 298/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισής πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 298/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων»
Ημ/νια: 28/09/2023 10:09:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ115Ω1Ζ-ΨΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness