Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΠΡΟΣ:   Μέλη Δ.Ε. Δήμου Στυλίδας   ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ  

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 18 Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 : Έγκριση υποβολής πίνακα προτεινόμενων έργων στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φακέλου.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window