Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/06/2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5853

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

Ο Δήμαρχος του Δήμου Στυλίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024» προϋπολογισμού 251.182,50 ευρώ, με ΦΠΑ 24%.

Comments are closed.

Close Search Window