Δελτία Τύπου|

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ 790/27-5-2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, παρατείνεται η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ – Α’ 27), ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στη σχετική πλατφόρμα που έχει τεθεί σε λειτουργία, των υπόχρεων της Παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους, μέχρι την 30η Ιουνίου 2024.

Comments are closed.

Close Search Window