Νέα - Ανακοινώσεις|

Γνωστοποιείται ότι από τις 13-05-2024 έως και 31-05-2024 θα πραγματοποιούνται εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας. Δικαίωμα εγγραφής στο Παιδικό Σταθμό έχουν τα νήπια τα οποία έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 2,5 ετών κατά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2024 έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δημαρχείο Στυλίδας, οδός Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα. Ως ημερομηνία λήψης της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.

Πληροφορίες :

Ιστοσελίδα του Δήμου: https://stylida.gr

Δημαρχείο: κ. Πάστρα Τ. Τηλ. 2238-3-50118

Παιδικός Σταθμός: Τηλ. 2238-0-22256

            Συνημμένα:

  1. Κατάσταση Δικαιολογητικών                                                  
  2. Αίτηση εγγραφής                                                                 
  3. Βεβαίωση παιδιάτρου

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ                                                                                       

Comments are closed.

Close Search Window