Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πελασγίας, την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τα τρέχοντα ζητήματα της Κοινότητας και για την πορεία των θεμάτων που προέκυψαν κατά το 1ο τρίμηνο του 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

                               

Comments are closed.

Close Search Window