Νέα - Ανακοινώσεις|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,  την 23η Απριλίου 2024 ημέρα  Τρίτη της εβδομάδος  και ώρα 9:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποδοχή και Κατανομή Α’ δόσης 2024 στις σχολικές μονάδες

Θέμα 2ο : Απόφαση επί της υπ. αριθμού 3598/5-4-2024 αιτήσεως του σωματείου γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείο Εχιναίων για παραχώρηση της αίθουσας γυμναστηρίου  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων.

Ο Πρόεδρος της Α/θμιας

Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Αποστόλου

Comments are closed.

Close Search Window