Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 15η  Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ, στο Δημοτικό Γραφείο Γλύφας Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 9/10-04-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ: Συζήτηση για παροχή νερού στον κ. Βαρβάτο Ευστάθιο από την κοινοτική γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση ΄΄Κοντορέματα΄΄ της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας , για γέμισμα βυτίων ψεκασμού.

2o ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Γλύφας, για την  παραχώρηση αίθουσας της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, για έκθεση φωτογραφίας.

3o ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για κυκλοφοριακές και άλλες ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Γλύφας κατά τη θερινή περίοδο .

4o ΘΕΜΑ: Συζήτηση για αίτημα προς το Δήμο Στυλίδας, για παραχώρηση αστυνομικού οργάνου  στη Δημοτική Κοινότητα Γλύφας, ενόψει της  τουριστικής περιόδου.

5o ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση πινακίδας στην είσοδο του χωριού που να αναγράφει το ΄΄Καλώς Ήρθατε΄΄.

6o ΘΕΜΑ: Αλλαγή θέσηςτων κάδωναπορριμμάτων από το παλαιό ελαιοτριβείο και από  το  νεκροταφείο σε άλλα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window