Νέα - Ανακοινώσεις|

Προς ενημέρωση όλων των δημοτών μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αντικατάσταση των παλαιών και συμβατικής τεχνολογίας υδρομέτρων με νέα “έξυπνα”.

Η αντικατάσταση αυτή γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Το έργο αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του νερού , καθώς επίσης και στον έλεγχο διαρροών και απωλειών με σκοπό την εξοικονόμηση αυτών υδάτινων πόρων και ενέργειας.

Η αντικατάσταση των υδρομέτρων  δεν επιβαρύνει καθόλου τους δημότες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα παλαιά υδρόμετρα τα οποία  θα αποξηλωθούν , προκειμένου για την αντικατάστασή τους, πρέπει να παραμείνουν, με ευθύνη του Δήμου Στυλίδας, σε ασφαλισμένη αποθήκη του Δήμου με σκοπό την επίλυση οποιασδήποτε τυχών προβλήματος στο λογαριασμό του εκάστοτε Δημότη.

Παρακαλούμε όλους τους δημότες για την συνεργασία σας και την κατανόηση σας.

Comments are closed.

Close Search Window