Προσκλησεις Δημοτικής Επιτροπής|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 74, παράγραφος Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, την 8 Απριλίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Αποδοχή δωρεάς ενός κρεβατιού νοσηλείας στο κοινοτικό ιατρείο Γλύφας του Δήμου Στυλίδας, εκ μέρους της κλινικής ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ του Ομίλου HHG.

Θέμα 2 : Αποδοχή επιχορήγησης  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024,  για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2024.

Θέμα 3 : Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης ποσού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Θέμα 4 : «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής».

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window