Δελτία Τύπου|

 Ενημερώνουμε τους δημότες μας  και  τους, ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Στυλίδας , ότι ενόψει της αντιπυρικής περιόδου η οποία διαρκεί από 1η  Μαΐου 2024 έως και 31η Οκτωβρίου 2024 οφείλουν  να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Παρακαλούμε όσους δεν έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες να ολοκληρώσουν ΆΜΕΣΑ την διαδικασία καθαρισμού των οικοπέδων τους το αργότερο  μέχρι την 30η Απριλίου.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20/2023  Πυροσβεστική Διάταξη (Απόφ. υπ’αρ. 18851 οικ. Φ.700.20/τ.Β΄/2549/19.04.2023) αναγράφεται ρητά η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων ως ακολούθως:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Ο Δήμος μας προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών του και απευθύνει έκκληση προς όλους του ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

                                         Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας

                                                                  Ο

                                          Αναπληρωτής προϊστάμενος 

                                                    ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window