Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 26η  Mαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 34/20-03-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του  Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.88/59846/21-08-2019) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων των Ο.Τ.Α όσον αφορά την σύγκληση και λήψη των αποφάσεων αυτής κ.α, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση πέντε σπασμένων κολόνων φωτισμού από το ύψος της γέφυρας στη Παραλιακή Οδό της Αγίας Μαρίνας και προς Στυλίδα έως την πολυώροφη πολυκατοικία στην είσοδο του χωριού (βρίσκονται στην επάνω πλευρά του δρόμου), για να δοθεί φωτισμός στο συγκεκριμένο σημείο.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του Κοινοτικού Γραφείου (Παραλιακή Οδός Αγίας Μαρίνας (πλησίον Γέφυρας)

Θέμα 3ο: Λήψη αποφάσεως για κατασκευή δύο πινάκων ανακοινώσεων ενός έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας και ενός στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window