Δελτία Τύπου|

Η Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΛΥΦΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και ΑειφόροςΑνάπτυξη 2014-2020» με αρχικό προϋπολογισμό 617.519,74& υλοποιήθηκε από το Δήμο Στυλίδας.

Το έργο συνίστατο αφενός μεν, στην αποκατάσταση ενός υφιστάμενου ισόγειου λιθόκτιστου κεραμοσκεπούς κτιρίου, αφετέρου δε, στις αναγκαίες και απαραίτητες επεμβάσεις εγκατάστασης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Δ.Δ. Γλύφας και του Δήμου Στυλίδας γενικότερα.

Λόγω του ειδικού Αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του υφιστάμενου κτιρίου και της σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής αξίας του συνόλου του κτίσματος αλλά και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του, οι προτεινόμενες της μελέτης επεμβάσεις, αποσκοπούσαν στη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των ανωτέρω στοιχείων αλλά και στην ταυτόχρονη αποκατάσταση του Αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της στατικής επάρκειας, της ενεργειακής αναβάθμισης και της λειτουργικής ένταξης της νέας χρήσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλύφας, θα αναλάβει  να συγκεντρώσει παλαιό φωτογραφικό υλικό σχετικό με την παραγωγή του ελαίου σε όλα τα στάδια, θα είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτησή του και την τοποθέτηση – προβολή του. Επίσης θα φροντίσει για τη συγκέντρωση αντιπροσωπευτικών τοπικών προϊόντων, την αναγραφή πληροφοριών για τον τρόπο παρασκευής τους και επίσης για την τοποθέτησή τους στο χώρο.

Τέλος, στην προσθήκη κατ’ επέκταση (160 τ.μ.) αλλά και στον εξωτερικό χώρο του κτίσματος έχει διαμορφωθεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για την ξεκούραση των επισκεπτών.

Comments are closed.

Close Search Window