Δελτία Τύπου, Νέα - Ανακοινώσεις|

Αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες ,

Με γνώμονα την  συνεχή σας ενημέρωση αλλά και με αφοσίωση στην ευημερία όλων των πολιτών μας, θα ήθελα  να σας προσκαλέσω να τιμήσετε με την παρουσία σας την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6:00 μμ.

Στη συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας , θα συζητηθούν σημαντικά θέματα ( ως ακολούθως ) που αφορούν το μέλλον της δημοτικής μας κοινωνίας, όπως ο προϋπολογισμός του Δήμου Στυλίδας και η πλήρης ενημέρωση των δημοτών μας αναφορικά  με την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης.

Τέλος, τηρώντας την δική σας εντολή αλλά και δική μου  δέσμευση,  απέναντι στο σύνολο των δημοτών αλλά και στον καθένα σας  προσωπικά, η συνεδρίαση της 12 /2/2024 αποτελεί την απαρχή μιας νέας  δημοτικής διακυβέρνησης  πλήρης διαφάνειας & ενημέρωσης, καταθέτοντας στην κρίση όλων σας, τα πεπραγμένα του δήμου μας.

Θέλω να γνωρίζεται ότι ως νέα  Δημοτική Αρχή χρειαζόμαστε τη  συμμετοχή όλων σας για τη βελτίωση του τόπου μας.

 •  Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2024
 •  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024
 •  Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 • Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2024
 • Ανάκληση της υπ’ αρ. 15/2024 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για Ορισμό μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
 • Ανάκληση της υπ’ αρ. 16/2024 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για «Ορισμό μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. –Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».
 • Τροποποίηση της αριθ. 73/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα μνημεία κατάθεσης στεφάνων Εθνικών Εορτών
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»
 • Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2024
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια
 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2024
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
 • Λήψη απόφασης περί αποδοχής – υιοθέτησης ψηφίσματος, σύμφωνα με την αριθ. 8/2024 απόφαση του 2ου πρακτικού Έκτακτης Συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Καραβομύλου Δήμου Στυλίδας.

Με τιμή,

Ο Δήμαρχος Στυλίδας

Γιάννης Αποστόλου

Comments are closed.

Close Search Window