Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2024 – 18:00

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 26η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Γλύφας Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 1/22-01-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας.

2o ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακή μελέτη της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας.

3o ΘΕΜΑ: Συζήτηση για την αστυνόμευση του χωριού τους θερινούς μήνες, από αστυνομικό όργανο.

4o ΘΕΜΑ: Φωτισμός στο παραλιακό μέτωπο της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window