Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 19 Ιανουάριος, 2024 – 18:00
Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 19η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 6:00 μ.μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 1/12-01-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: α) Καταστροφή Οδοστρώματος

                  β) Αντιπλημμυρικό Αγίας Μαρίνας

                  γ) Αγροτικοί Δρόμοι

                  δ) Σπασμένες Σωλήνες

                  ε) Αποκατάσταση Λακουβών

                   ζ) Φωτισμός

                   η) Καθαριότητα

                   θ) Κατασκευή Κυματοθραύστη

                   ι) Πεζοδρόμηση – Κλείσιμο του Παραλιακού Δρόμου Αγίας Μαρίνας

                   κ) Κάδοι Απορριμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window