Πράσινο ταμείο|

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Στυλίδας με την αριθμ. 234.3.1/2022 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προχώρησε στην εκπόνηση του σχεδίου με εξωτερικό σύμβουλο. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονήθηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου η οποία και το ενέκρινε.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Στυλίδας» είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Comments are closed.

Close Search Window