Βρίσκεστε εδώ

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 211 - 240 από 1520
Εισάγετε μια λέξη/φράση κλειδί
Α/Α Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
211 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 29/12/2022 14:14
212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 12/11/2020 14:34
213 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20/04/2022 11:37
214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 29/12/2021 12:08
215 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 18/01/2021 16:26
216 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤYΛΙΔΑΣ 14/04/2022 14:55
217 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 19/09/2022 10:52
218 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 18/04/2022 12:27
219 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 08/09/2022 10:17
220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 29/12/2020 09:57
221 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 30/03/2022 14:52
222 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 13/07/2022 11:02
223 Ανακοίνωση προς τους καταναλωτές νερού 04/08/2016 08:40
224 Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 01/09/2016 13:38
225 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 29/01/2021 10:29
226 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 13/12/2021 11:38
227 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 30/10/2014 19:03
228 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του Δήμου Στυλίδας 29/09/2015 11:16
229 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 24/08/2020 14:27
230 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 12/01/2021 13:43
231 Ανακοίνωση πρόσληψης χειριστή μηχανημάτων διαμορφωτήρων γαιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας 09/06/2020 11:16
232 Ανακοίνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενόψει της διοργάνωσης του Ράλλυ Ακρόπολις έτους 2021 10/09/2021 13:57
233 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 29/07/2021 15:00
234 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 30/10/2014 18:04
235 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 03/06/2019 12:39
236 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 2015 16/04/2015 15:20
237 Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας οπισμένου χρόνου 16/06/2015 10:38
238 Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας για μελισσοκόμους 23/09/2021 08:50
239 Ανακοίνωση της εταιρείας C.R.P. Ε.Π.Ε. σχετικά με την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης» 09/03/2021 09:32
240 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 01/06/2016 09:35

Σελίδες