Βρίσκεστε εδώ

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 1531 - 1560 από 1566
Εισάγετε μια λέξη/φράση κλειδί
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
1531 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Στυλίδας 2014 έως 2019 21/04/2015 20:01
1532 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 2015 16/04/2015 15:20
1533 Κάλεσμα Συμμετοχής 02/04/2015 14:44
1534 Επείγουσα ανακοίνωση ανάγκης για αίμα 01/04/2015 14:38
1535 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων 19/03/2015 13:27
1536 Πρόσκληση συνεδρίασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Στυλίδας 19/03/2015 13:19
1537 Πρόσκληση κατάθεσης φακέλου (αίτηση) για έκδοση αδείας χρήσης ύδατοςς 13/03/2015 11:15
1538 Ευχαριστήρια Επιστολή Δημάρχου 04/03/2015 10:32
1539 Σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Στυλίδας 2014 – 2019 03/02/2015 09:38
1540 Ανακοίνωση για παράνομη στάθμευση 30/10/2014 19:05
1541 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 30/10/2014 19:03
1542 Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 19:02
1543 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:58
1544 Έντυπο προσφορών διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:56
1545 Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 30/10/2014 18:53
1546 Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 18:50
1547 Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού 30/10/2014 18:46
1548 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:44
1549 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:13
1550 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας B Τριμήνου 2014 30/10/2014 18:07
1551 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 30/10/2014 18:04
1552 Προκήρυξη πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 30/10/2014 18:01
1553 Περίληψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης 30/10/2014 17:58
1554 Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 17:52
1555 Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2014 30/10/2014 17:50
1556 Έργο Οδυσσέας για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα ιστορία και ελληνικό πολιτισμό 30/10/2014 17:46
1557 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα Οδυσσέας 30/10/2014 17:43
1558 Educational program Odysseus application form 30/10/2014 13:39
1559 Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό 30/10/2014 03:46
1560 Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Δ΄ Τριμήνου 2012 30/10/2014 03:21

Σελίδες

randomness