Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Ιούνιος, 2023 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
22
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 13 Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Απάντηση σε  αίτηση Αικατερίνης Πολυμέρου , περί άρσης -ανάκλησης απαλλοτρίωσης ακινήτου της  ,  στη περιοχή ΚΑΑΥ Καραβομύλου.

Θέμα 2 : Έγκριση  του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 3 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη, έκδοση και υπογραφή της πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 1.589/12-10-2022 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 4 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη, έκδοση και υπογραφή της πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 1.587/12-10-2022 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 5 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη, έκδοση και υπογραφή της πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 1.587/12-10-2022 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 6 : Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις.

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού μελετών με τίτλους :  1. "Εκπόνηση βασικών μελετών για την εκτέλεση του έργου Αποκατάστασης της Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νεράιδας Στυλίδας" και  2. "Μελέτες Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΤΚ Αγ. Μαρίνας Δήμου Στυλίδας"

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_22_2023.docx22.66 KB
randomness