Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 15 Νοέμβριος, 2023 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
38
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022), και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 15 Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2022

Θέμα 2 : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2023

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 4 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη, έκδοση και υπογραφή της πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 1.588/12-10-2022 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός Έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

        ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_38_2023.docx22.35 KB