Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 18 Αύγουστος, 2023 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
28
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 18 Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : :  Έγκριση υποβολής πρότασης για συνέχιση χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 3 Α/Α ΟΠΣ: 2269 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Θέμα 2 : Επιχορήγηση για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους  υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Θέμα 3 : «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Θέμα 4 : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για μήνυση και κατάθεση αγωγής λόγω καταστροφής της περίφραξης γηπέδου Γλύφας

Θέμα 5 : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε συζήτηση αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής κας Πλακίδα και κ. Παναγιώτου.

Θέμα 6 : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γραπτών εξηγήσεων Αντιδημάρχου  κ. Παναγιώτη Γιαλικάρη μετά από μήνυση πολίτη.

Θέμα 7 : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γραπτών εξηγήσεων κας Βασιλικής Στεργίου και κας Τριανταφυλλιάς Πάστρα μετά από μήνυση πολίτη.

 Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_28_2023.docx22.61 KB
randomness