Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος, 2022 - 10:30
Αριθμός Πρακτικού: 
38
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 14 Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Τέλος δικαιώματος χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 2 : Καθορισμός τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής

Θέμα 3 : Τέλη και Δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 4 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 5 : Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος  2023 και εφεξής.

Θέμα 6 : «Τέλη διαφήμισης για το έτος 2023 και εφεξής»

Θέμα 7 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 8 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 9 : Τέλη και δικαιώματα τροφείων βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 10 : Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα 11 : «Εξέταση αιτήματος σπουδαστή Τ.Ε.Ι., για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Στυλίδας»

Θέμα 12 : Συγκρότηση και ορισμός μελών «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών», για την σύνταξη ενδεικτικών προϋπολογισμών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ».

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_38_2022.docx22.26 KB