Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 16 Νοέμβριος, 2022 - 13:30
Αριθμός Πρακτικού: 
39
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 17 Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1 : 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022


Θέμα 2 : Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής.

 Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα για τους εξής λόγους:

- Για το 1ο θέμα διότι πρέπει να ενισχυθούν οι Κ.Α. εξόδων μισθοδοσίας του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταβληθεί μισθοδοσία προσωπικού για δεδουλευμένα μηνός Νοεμβρίου 2022.

-Για το 2ο  θέμα διότι ο καθορισμός τελών κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να ολοκληρωθεί  η κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2023. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_39_2022.docx22.52 KB