Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2023 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
22
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και με τις αριθ. 375/02-06-2022 (αριθ. πρωτ.39167/2022) και 488/25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 35496/2023),  σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την 27η Νοεμβρίου 2023,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. ΕΠ0567 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΕΠ05670029

Θέμα 2 : Έγκριση του σχεδίου της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 04-02-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

Θέμα 3 : Έγκριση παρουσίας συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Στυλίδας

Θέμα 4 : Έγκριση της υπ’ αρ. 12331/13-11-2023 αίτησης για παρουσία  συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Στυλίδας

Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 6 : ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 7 : Έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου  «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 8 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 9 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2807/23-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012364740) σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Η παρούσα συνεδρίαση αφορά σε θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις,  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης,  σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ. του Ν.3852/2010 , όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014) καθώς και σε θέματα όπου η λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει αυτή να ληφθεί (ΥΠ. ΕΣ. 46197/18-06-2019).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_22_2023.docx23.55 KB
randomness