Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 36η Πρόσκληση - 23/12/2016

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος, 2016 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
36
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 23η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το έτος 2017.

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών για το έτος 2017.

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δ.Κ. Στυλίδας

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Συντήρηση  Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Πελασγίας"

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Συντήρηση  Κτιρίου και Ανάπλαση Περιβάλλοντα Χώρου του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ανύδρου"

 

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis362016.pdf42.23 KB
randomness