Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 30η Πρόσκληση - 21/11/2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος, 2016 - 14:00
Αριθμός Πρακτικού: 
30
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 21η Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: «Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του  Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015».

Θέμα 3ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 105/2016 (Α.Δ.Α.: 76ΕΠΩ1Ζ-ΛΙΗ) Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασιών συντήρησης  με τίτλο   «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών  μονάδων Δ.Ε Εχιναίων».

Θέμα 4ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 108/2016 (Α.Δ.Α.: 6ΝΤ8Ω1Ζ-ΣΣΓ) Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του μικρού έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ».

Θέμα 5ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων της σύμβασης του έργου: "Οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς".

Θέμα 6ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων της σύμβασης του έργου: "Επισκευή υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς".

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis302016.pdf43.3 KB
randomness