Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 24η Πρόσκληση - 30/07/2021

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30 Ιούλιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
24
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από  Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 30 Ιουλίου 2021  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 2 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Ζακούλα Αντωνίου του Κων/νου.

Θέμα 3 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Σερετάκη Ιωάννας.

Θέμα 4 : : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Τσεκούρα Στεφάνου του Περικλή

Θέμα 5 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Τσούμα Ελένης του Γεωργίου

Θέμα 6 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Ψωμά Κων/νου του Δημητρίου.

Θέμα 7 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μυλωνά Χαραλάμπους του Κων/νου.

Θέμα 8 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Κόρκου Κων/νου του Νικολάου

Θέμα 9 : Αποδοχή   της παραχώρησης  χρήσης (χρησιδάνειο) ακινήτου, του ποσοστού 5/8 εξ αδιαιρέτου, ενός οικοπέδου στη Παραλία της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Στυλίδας , κυριότητας κατά το άνω ποσοστό (5/8 εξ αδιαιρέτου) προερχομένου από το κληροδότημα με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ. ΝΟΥΤΣΟΥ», υπέρ Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Θέμα 10 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis242021.pdf554.7 KB
randomness