Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 23η Πρόσκληση - 19/07/2016

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Ιούλιος, 2016 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
23
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τη 19η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας - κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθειες υλικών για εκτύπωση-Η/Υ και προμήθειες μηχανογραφικού εξοπλισμού"

Θέμα 2ο: Διάθεση πιστώσεων

 

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis232016.pdf40.52 KB
randomness