Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 21η Πρόσκληση - 30/06/2016

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 30 Ιούνιος, 2016 - 11:30
Αριθμός Πρακτικού: 
21
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων
  • Θέμα 2ο: Έγκριση 4ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών. Κατακύρωση αποτελέσματος.
  • Θέμα 3ο: Έγκριση μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ-Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
  • Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Εχιναίων».
  • Θέμα 5ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταξύ Δήμου Στυλίδας και Ιωάννη Κατσαντώνη.
  • Θέμα 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταξύ Δήμου Στυλίδας και των Κουτσαμπασούλη Δημητρίου και Καϊμάκη Ευαγγελίας.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_21_2016.docx18.58 KB
randomness