Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 15η Πρόσκληση - 30/05/2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Μάιος, 2016 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 30η Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Έκδοση Χ.Ε.Π. - Ορισμός υπολόγου

Θέμα 3ο: Έγκριση συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό για την υπηρεσία "Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Λογισμικού, και Δικτύων Δεδομένων" και ορισμό ημερομηνίας ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς.

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της υπόθεσης του κ. Γραβάνη Κων/νου κατά του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Λαμίας.

Θέμα 5ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις σχετικά με προσφυγές κατά του Δήμου Στυλίδας που αφορούν ΤΕΛΟΣ 2%.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis152016.pdf41.01 KB