Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 9η Πρόσκληση - 20/09/2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος, 2017 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
9
Είδος Επιτροπής: 
 • Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
 • Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.
 • Θέμα 3ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.
 • Θέμα 4ο: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2017.
 • Θέμα 5ο: Επιστροφή χρέωσης τόκων του δημότη Κυρίτση Κωνσταντίνου του Χρήστου.
 • Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας.
 • Θέμα 7ο: Αποδοχή παραίτησης υδρονομέα άρδευσης περιόδου 2017.
 • Θέμα 8ο: Έγκριση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου στον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
 • Θέμα 9ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Θέμα 10ο: Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή.
 • Θέμα 11ο: Απόφαση για την εργασία καθαρισμού περιαστικών αλσών Δ.Ε. Στυλίδας.
 • Θέμα 12ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: "Επικαιροποίηση της μελέτης: Μελέτη δικτύου αποχέτευσης - προμελέτη βιολογικού καθαρισμού στο Δ.Δ. Γλύφας".
 • Θέμα 13ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.
 • Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για "Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων"
 • Θέμα 15ο: Κατάταξη σε ομάδες όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Θέμα 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επούλωση λακούβων στη Δ.Κ. Στυλίδας"
 • Θέμα 17ο: 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 • Θέμα 18ο: Έγκριση υπαγωγής του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Θέμα 19ο: Ανακοίνωση αίτησης του Νικολάου Λεμόνη του Ιωάννη.
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon omadiki_prosklisi_9_2017.pdf434.99 KB