Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 9η Πρόσκληση - 08/07/2019

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Ιούλιος, 2019 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
9
Είδος Επιτροπής: 

Κατόπιν ματαίωσης της 7ης και 8ης συνεδρίασης , λόγω μη απαρτίας σας προσκαλώ για τρίτη φορά σε συνεδρίαση με τα ίδια θέματα, στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 8η  Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία περιλαμβάνονταν στις δύο ματαιωθείσες συνεδριάσεις.

 

Θέμα 1 : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.  έτους 2019


Θέμα 2 : Λήψη απόφασης για είσπραξη Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης Υπέρ Δήμου Στυλίδας από την Α.Α.Δ.Ε

Θέμα 3 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2019

Θέμα 4 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας "Δαπάνες καθαρισμού βλάστησης ιδιωτικών οικοπέδων " με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 5 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας "Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Εχιναίων - Πελασγίας " με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 6 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας "Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Στυλίδας" με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 7 : Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με τίτλο  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ)5002232

Θέμα 8 : Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ"

Θέμα 9 : Παύση Εργασιών - Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας Οικονομικής Περιόδου έτους 2019

Θέμα 10 : 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης

Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα 12 : Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΑΝΥΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΝΕΡΑΙΔΑΣ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou92019.pdf572.7 KB
randomness