Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 9η Πρόσκληση - 07/07/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Ιούλιος, 2020 - 18:30
Αριθμός Πρακτικού: 
9
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε δια ζώσης  συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988), που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 7η  Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020

Θέμα 2 : 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Θέμα 3 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2020 απόφασης Δ.Σ. συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2020

Θέμα 4 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης Δ.Σ. συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2020

Θέμα 5 : «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό ΄Ετος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Στυλίδας κατά την περίοδο 2020-2021»

Θέμα 6 : Έγκριση υποβολής αιτήματος με τίτλο «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ Δήμου Στυλίδας»  στο πρόγραμμα «Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα 7 : Γνωμοδότηση σχετικά με μετατόπιση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 3684/2009/29-12-2010 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του κ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οδό «Φαλάρων και Πετρίδου Γωνία», στην καταργηθείσα κενωθείσα θέση, στην οδό «Αριστοτέλους και Λαμίας 1», μετά την υπ’ αριθ. πρωτ: 9614/09-10-2019 , αίτησή του

Θέμα 8 : Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

Θέμα 9 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα 10 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έρου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα 11 : Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou92020.pdf512.83 KB