Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 8η Πρόσκληση - 23/06/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2020 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 23η  Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 πμ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Θέμα 2 : Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Στυλίδας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εξουσιοδότηση της κα Δημάρχου

Θέμα 3 : Έγκριση υποβολής πρότασης  χρηματοδότησης  της  πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στο ΕΠΑΝΕΚ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) - έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης

Θέμα 4 : Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας - Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας, με την επωνυμία "Αμφυκτιονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία" και διακριτό τίτλο "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.". Έγκριση σχεδίου καταστατικού

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας: 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό  16.36.2.Π12 και τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Θέμα 6 : Τροποποίηση της αριθμ. 69/2020 απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης υποβολής πρότασης «Επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης έργων του Δήμου Στυλίδας» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Τ.Π.&Δ.

Θέμα 7 : Έγκριση διενέργειας της σύμβασης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθ. 877/03-11-2019 αίτηση της κας Λουίζου Αλεξάνδρας για έγκριση τοποθέτησης μεταλλικού κιγκλιδώματος επί του πεζοδρομίου στην οδό Φαλάρων 11, στη Στυλίδα

Θέμα 9 : Απομάκρυνση περιπτέρου, κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου στην Κοινότητα Παλαιοκερασιάς

Θέμα 10 : Έγκριση νέας τηλεφωνικής γραμμής στην Τ.Κ. Μύλων

Θέμα 11 : Δωρεάν παραχώρηση τάφου

Θέμα 12 : Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου με μισθωτή την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»,  στην κοινότητα Καραβομύλου

Θέμα 13 : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικ. έτους 2019

Θέμα 14 : Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/τ. Β΄/15-05-2020, κατόπιν δημοπρασίας

Θέμα 15 : Έγκριση της αριθ. 44/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou82020.pdf518.11 KB