Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 6η Πρόσκληση - 15/04/2020

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2020 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
6
Είδος Επιτροπής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 15η Απριλίου 2020 ημέραΤετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 1 : Λήψη απόφασης περί απαλλαγής καταβολής μισθωμάτων Δημοτικών Καταστημάτων Δήμου Στυλίδας, στα πλαίσια στήριξης της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας λόγω εμφάνισης του κορωνοϊου COVID -19

Θέμα 2 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Μέγα Κοτρώνι» της κοινότητας Παλαικερασίας,  της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων, του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πάρκο του Λαού, της κοινότητας Στυλίδας,  του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 4 : Αξιολόγηση   αιτήσεων   και  επιλογή  των  υδρονομικών  οργάνων  διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας,σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Θέμα 5 : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

Θέμα 6 : Χορήγηση άδειας τομής, για κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης επί της οδού Αγαθοκλέους

Θέμα 7 : Αποδοχή ένταξης της Πράξης του Δήμου Στυλίδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες  της χώρας»

Θέμα 8 : Δωρεάν παραχώρηση δύο (2) παροχών ύδρευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou62020.pdf508.12 KB