Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 5η Πρόσκληση - 27/03/2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 27 Μάρτιος, 2019 - 17:00
Αριθμός Πρακτικού: 
5
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 27 Μαρτίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2019

Θέμα 2 : Έγκριση υποβολής στοιχείων του Δήμου Στυλίδας που αφορούν στην Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

Θέμα 3 : Διαγραφή ΠΟΕ παραστατικών

Θέμα 4 : Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας)

Θέμα 5 : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 6 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας "Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Στυλίδας" με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 7 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας "Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Εχιναίων - Πελασγίας " με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 8 : Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020", Άξονας προτεραιότητας 10 "Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας" - Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πράξη "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ", με κωδικό ΟΠΣ 5002232

Θέμα 9 : Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Θέμα 10 : Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023

Θέμα 11 : Σύμφωνη γνώμη για την οριοθέτηση χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Δρεπάνου Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας

Θέμα 12 : Έγκριση πρωτοκόλλου   οριστικής  παραλαβής για το έργο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ»                            

Θέμα 13 : Χορήγηση ειδικής άδειας-άδειας τομής για παροχέτευση λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης

Θέμα 14 : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Σχεδίου Δράσης Οικ. Έτους 2019

Θέμα 15 : Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Ε. Στυλίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou52019.pdf574.21 KB
randomness