Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 4η Πρόσκληση - 06/03/2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 6 Μάρτιος, 2019 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
4
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 6 Μαρτίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής - Εκλογή τακτικού μέλους και αναπληρωματικών μελών

Θέμα 2 : Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"

Θέμα 3 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών 2019

Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής Εκμισθούμενων ακινήτων του Δήμου

Θέμα 5 : Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας)

Θέμα 6 : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 7 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ανασυγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό (Άρθρο 101 του Ν. 3463/2006)

Θέμα 8 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης (Π.Δ. 171/87)

Θέμα 9 : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη

Θέμα 10 : Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων έκδοσης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Θέμα 11 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (Άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)

Θέμα 12 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ανασυγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981, Άρθρο 2)

Θέμα 13 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ανασυγκρότηση επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την απευθείας εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981)

Θέμα 14 : Ανασυγκρότηση επιτροπής ως αρμόδιο όργανο σφράγισης καταστημάτων

Θέμα 15 : Ανασυγκρότηση επιτροπής ως αρμοδίου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων

Θέμα 16 : Ανταλλαγή οικοπέδου

Θέμα 17 : Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Στυλίδας

Θέμα 18 : Λήψη απόφασης για έγκριση επέκτασης Δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 3 απλά ΦΣ στην Τ.Κ. Σπαρτιάς ( έμπροσθεν οικίας Αναγνωστοπούλου Αικατερίνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou42019.pdf571.34 KB