Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 3η Πρόσκληση - 31/01/2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2018 - 20:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 31η Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση Πίστωσης για έξοδα εορτασμού Θεοφανείων 2018.

Θέμα 2ο: Ορισμός Πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 ως Δεκτικών Χ.Ε.Π.

Θέμα 3ο: Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης.

Θέμα 5ο: Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα – άλση» με ιδία μέσα του Δήμου.  

Θέμα 6ο: Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2018.

Θέμα 7ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981).

Θέμα 8ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης (Π.Δ. 171/87).

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού για την εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981, Άρθρο 2).

Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή      κινητών πραγμάτων του Δήμου (Άρθρο 199 του Ν. 3463/2006).

Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό (Άρθρο 101 του Ν. 3463/2005).

Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών ποσού μεγαλύτερου των 5.869,40€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί το 2017 (Συνεχιζόμενα).

Θέμα 13ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών, για το έτος      2018.

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων λουόμενων ως πολυσύχναστων ή μη.

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων έκδοσης αδειών    εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Θέμα 16ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2018.

Θέμα 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας – Λογγιτσίου».

Θέμα 18ο:Τροποποίηση της αριθμ. 9/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Στυλίδας.

 

         Κοινοποίηση

Προϊσταμένους τμημάτων                                  

ΜΜΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou32018.pdf51.8 KB