Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 3η Πρόσκληση - 20/02/2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος, 2019 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 20η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Ορισμός πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως Δεκτικών Χ.Ε.Π.


Θέμα 2 : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 3 : Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετίας)

Θέμα 4 : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο "Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Στυλίδας"

Θέμα 5 : Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Άξονα Προτεραιότητας "Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας"

Θέμα 6 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων"

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης για έγκριση επέκτασης Δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 3 απλά ΦΣ στην ΤΚ Σπαρτιάς (έμπροσθεν οικίας Αναγνωστοπούλου Αικατερίνης)

Θέμα 8 : Λήξη απόφασης επί αιτήσεως Αναστασίου Μπερτσιμά για εκτέλεση εργασιών εντός Δημοτικής οδού στον οικισμό παραλίας Ραχων Στυλίδας -Άδεια τομής

Θέμα 9 : Ορισμός Εκπροσώπου στον ΦΟΔΣΑ

Θέμα 10 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών

Θέμα 11 : Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ"

Θέμα 12 : Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής ανά σημείο διανομής προϊόντων εκ μέρους του Δήμου Στυλίδας αναφορικά με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής καθώς και τον ορισμό υπευθύνων διανομής  μαζί με τους αναπληρωματικούς τους για το έτος 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou32019.pdf573.96 KB