Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 23η Πρόσκληση - 20/11/2018

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
23
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 20η Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2018

Θέμα 2ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας)

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 4ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης  ακινήτου με σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την παραχώρηση χρήσης χώρου σχετικά με την εγκατάσταση γραφείων παραλαβής δηλώσεων κτηματολογίου.

Θέμα 5ο: Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή επαγγελματία αγρότη λαϊκών αγορών , στον κ. Καραμανλή Αθανάσιο - Φώτιο του Σωτηρίου, κάτοικο Τ.Κ. Αχλαδίου του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 6ο: Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή επαγγελματία αγρότη λαϊκών αγορών , στην κ. Βεργάκη Καλλιόπη  του Δημητρίου, κάτοικο Δ.Κ. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 7ο: Κατάργηση της υπ΄αριθ. 160/2018 (Α.Δ.Α. : ΩΕΡ0Ω1Ζ-ΝΚΓ) απόφασης του Δ.Σ. Στυλίδας και λήψη νέας για την έγκριση σύναψης διαβαθμικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξη επίβλεψης του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων - αδειοδοτήσεις της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020"

Θέμα 8ο: Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίου κατόπιν της υπ΄αριθ. 5057/25-06-2018 αιτήσεως του κ. Μαργέλου Παναγιώτη

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ιωάννας Καλογήρου για την ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας της με δημοτικό οικόπεδο.

Θέμα 10ο: Διόρθωση στο ορθό του εγκεκριμένου  ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 328/τ. ΑΑΠ/24-10-2012) ως προς το κείμενο για την περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΒΑΛΑ (Π3).»

Θέμα 11ο: Πρόταση ψηφίσματος από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας, για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την παράταση ισχύος του Ν. 3869/2010  πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Θέμα 12ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικ. περιόδου 2019

Θέμα 13ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠ. ΕΣ. με σκοπό την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017

Θέμα 14ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και ετήσιου σχεδίου  δράσης οικ. έτους 2018

Θέμα 15ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με την Ελένη Τσέκου , για δυνατότητα συμψηφισμού  της οφειλής από μισθώματα , προς το Δήμο Στυλίδας   ,  με την αξία των κατασκευασμάτων , εργασιών και επωφελών δαπανών στο μίσθιο «Πάρκο του Λαού ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou232018.pdf492.94 KB