Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 20η Πρόσκληση - 19/10/2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2018 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
20
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, τη 19η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 1:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Ορισμός Υπευθύνου για την κίνηση  λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσίας για την υπογραφή της Δήλωσης Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2018

Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας

Θέμα 4ο: Υπαγωγή του Δήμου Στυλίδας στη ρύθμιση οφειλών (πρώην Δήμου Στυλίδας) προς τον Ε.Φ.Κ.Α. – Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/24.12.2014).

Θέμα 5ο: Υπαγωγή του Δήμου Στυλίδας στη ρύθμιση οφειλών (πρώην Δήμου Εχιναίων) προς τον Ε.Φ.Κ.Α. – Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/24.12.2014)

Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 μέτρηση Νο. 0.0 και 3 απλά ΦΣ στην Τ.Κ. Γλύφας  ("Φανός" πλησίον οικίας Καρακώστα Παναγιώτη)

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξη επίβλεψης του υποέργου 1 "Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων - αδειοδοτήσεις της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021557" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  2014-2020"

Θέμα 9ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και ετήσιου σχεδίου δράσης οικ. έτους 2018

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης των δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας , ποσού 50.000€

Θέμα 12ο: Έγκριση υπαγωγής του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θέμα 13ο: Ανάκληση της αριθ. 112/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό εκπροσώπου στον ΦοΔΣΑ και λήψη νέας

Θέμα 14ο: Ανακοίνωση του αριθ. 7648/24-09-2018 εγγράφου της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Στυλίδας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou202018.pdf494.38 KB
randomness