Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 1η Πρόσκληση - 08/01/2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2018 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
1
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 8η Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Στυλίδας για την υποβολή στην πρόσκληση 083 του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", άξονας προτεραιότητας 03Σ - "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης  της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) με Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)" ΕΤΠΑ.

Θέμα 2ο: Υποβολή πρότασης του Δήμου Στυλίδας στην πρόσκληση 083 του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονας προτεραιότητας 03Σ – «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» ΕΤΠΑ.

Θέμα 3ο: Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» 

Θέμα 4ο: Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 135/2016 και 5/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας - αλλαγή του χώρου στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας.

Θέμα 5ο: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  "Αμοιβές Λογιστών"

Θέμα 6ο: Έγκριση ονομασίας ανώνυμου  δρόμου σε οδό "Ιωάννη Σταθά".

Θέμα 7ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ".

Θέμα 8ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας.

 

     Κοινοποίηση

Προϊσταμένους Τμημάτων                                     

ΜΜΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΛΛΑΣ

 

                                                                                                   

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou12018.pdf424.54 KB
randomness