Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 18η Πρόσκληση - 11/12/2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος, 2019 - 19:30
Αριθμός Πρακτικού: 
18
Είδος Επιτροπής: 

Θέμα 1 : Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 2 : Συνεργασία Δήμου Στυλίδας με την τράπεζα EUROBANK

Θέμα 3 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2019

Θέμα 4 : Τροποποίηση της συστατικής πράξης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στύλιδας"

Θέμα 5 : Τροποποίηση της συστατικής πράξης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Ένιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας"

Θέμα 6 : Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας - Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου

Θέμα 7 : Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων  Δήμου Στυλίδας - Ορισμός Προέδρου και Αντιπρόεδρου

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης περί συγκρότησης - σύνθεσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Στυλίδας

Θέμα 9 : Τροποποίηση ή μη  του κανονισμού  λειτουργίας περιπτέρων (υπ αριθ. 122/06-05-2015, ΑΔΑ 7ΘΡΖΩ1Ζ-ΑΓ2) σύμφωνα με το Ν. 4257/ΦΕΚ τ. Α΄93/14-04-2014 άρθρο 76

Θέμα 10 : Επανέγκριση ορίων οικισμού Παραλίας Ραχών

Θέμα 11 : Θέση στάθμευσης για την τροφοδοσία του Σούπερ Μάρκετ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

Θέμα 12 : Χορήγηση ειδικής άδειας - άδειας τομής για παροχέτευση λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης

Θέμα 13 : Δωρεάν παραχώρηση δύο (2) παροχών ύδρευσης

Θέμα 14 : Δωρεάν παραχώρηση σαράντα οκτώ (48) ωρών άρδευσης

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_18_2019.docx22.55 KB
randomness