Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 18η Πρόσκληση - 07/12/2016

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος, 2016 - 18:30
Αριθμός Πρακτικού: 
18
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 7η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016

Θέμα 2ο: Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017

Θέμα 3ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Στυλίδας Οικονομικής Περιόδου 2017

Θέμα 4ο: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 5ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Πελασγίας

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας για την κατασκευή περίφραξης των κερκίδων του γηπέδου της Τ.Κ. Πελασγίας

Θέμα 7ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μαθήσης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφής του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας

Θέμα 9ο: Ορισμός υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου Στυλίδας για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212

Θέμα 10ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2017 – 2018

Θέμα 11ο: Παράταση διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Παράταση  συμβάσεων απασχολουμένων

Θέμα 12ο: Έκδοση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 13ο: Παράταση συμβάσεων καθαριότητας βάσει του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/2016)

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou182016.pdf51.72 KB
randomness